سيري آ سيري آ 2020/2021

2020-09-19

فيورنتينا 1 : 0 تورينو
هيلاس 3 : 0 روما

2020-09-20

بارما 0 : 2 نابولي
جنوى 4 : 1 كروتوني
ساسولو 1 : 1 كالياري
يوفنتوس 3 : 0 سامبدوريا

2020-09-21

ميلان 2 : 0 بولونيا

2020-09-26

تورينو 2 : 4 أتالانتا
كالياري 0 : 2 لاتسيو
سامبدوريا 2 : 3 بنيفنتو
إنتر ميلان 4 : 3 فيورنتينا

2020-09-27

سبيزيا 1 : 4 ساسولو
هيلاس 1 : 0 أودينيزي
كروتوني 0 : 2 ميلان
نابولي 6 : 0 جنوى
روما 2 : 2 يوفنتوس

2020-09-28

بولونيا 4 : 1 بارما

2020-09-30

بنيفنتو 2 : 5 إنتر ميلان
أودينيزي 0 : 2 سبيزيا
لاتسيو 1 : 4 أتالانتا

2020-10-02

فيورنتينا 1 : 2 سامبدوريا

2020-10-03

ساسولو 4 : 1 كروتوني
أودينيزي 0 : 1 روما

2020-10-04

أتالانتا 5 : 2 كالياري
بنيفنتو 1 : 0 بولونيا
لاتسيو 1 : 1 إنتر ميلان
بارما 1 : 0 هيلاس
ميلان 3 : 0 سبيزيا

2020-10-17

نابولي 4 : 1 أتالانتا
إنتر ميلان 1 : 2 ميلان
سامبدوريا 3 : 0 لاتسيو
كروتوني 1 : 1 يوفنتوس

2020-10-18

بولونيا 3 : 4 ساسولو
سبيزيا 2 : 2 فيورنتينا
تورينو 2 : 3 كالياري
أودينيزي 3 : 2 بارما
روما 5 : 2 بنيفنتو

2020-10-19

هيلاس 0 : 0 جنوى

2020-10-23

ساسولو 3 : 3 تورينو

2020-10-24

أتالانتا 1 : 3 سامبدوريا
جنوى 0 : 2 إنتر ميلان
لاتسيو 2 : 1 بولونيا

2020-10-25

كالياري 4 : 2 كروتوني
بنيفنتو 1 : 2 نابولي
بارما 2 : 2 سبيزيا
فيورنتينا 3 : 2 أودينيزي
يوفنتوس 1 : 1 هيلاس

2020-10-26

ميلان 3 : 3 روما

2020-10-31

كروتوني 1 : 2 أتالانتا
إنتر ميلان 2 : 2 بارما
بولونيا 3 : 2 كالياري

2020-11-01

أودينيزي 1 : 2 ميلان
سبيزيا 1 : 4 يوفنتوس
تورينو 3 : 4 لاتسيو
نابولي 0 : 2 ساسولو
روما 2 : 0 فيورنتينا
سامبدوريا 1 : 1 جنوى

2020-11-02

هيلاس 3 : 1 بنيفنتو

2020-11-04

جنوى 1 : 2 تورينو

2020-11-06

ساسولو 0 : 0 أودينيزي

2020-11-07

كالياري 2 : 0 سامبدوريا
بنيفنتو 0 : 3 سبيزيا
بارما 0 : 0 فيورنتينا

2020-11-08

لاتسيو 1 : 1 يوفنتوس
أتالانتا 1 : 1 إنتر ميلان
جنوى 1 : 3 روما
تورينو 0 : 0 كروتوني
بولونيا 0 : 1 نابولي
ميلان 2 : 2 هيلاس

2020-11-21

كروتوني 0 : 2 لاتسيو
سبيزيا 0 : 0 أتالانتا
يوفنتوس 2 : 0 كالياري

2020-11-22

فيورنتينا 0 : 1 بنيفنتو
إنتر ميلان 4 : 2 تورينو
روما 3 : 0 بارما
سامبدوريا 1 : 2 بولونيا
هيلاس 0 : 2 ساسولو
أودينيزي 1 : 0 جنوى
نابولي 1 : 3 ميلان

2020-11-28

ساسولو 0 : 3 إنتر ميلان
بنيفنتو 1 : 1 يوفنتوس
أتالانتا 0 : 2 هيلاس

2020-11-29

لاتسيو 1 : 3 أودينيزي
بولونيا 1 : 0 كروتوني
ميلان 2 : 0 فيورنتينا
كالياري 2 : 2 سبيزيا
نابولي 4 : 0 روما

2020-11-30

تورينو 2 : 2 سامبدوريا
جنوى 1 : 2 بارما

2020-12-05

سبيزيا 1 : 2 لاتسيو
يوفنتوس 2 : 1 تورينو
إنتر ميلان 3 : 1 بولونيا

2020-12-06

هيلاس 1 : 1 كالياري
بارما 0 : 0 بنيفنتو
روما 0 : 0 ساسولو
كروتوني 0 : 4 نابولي
سامبدوريا 1 : 2 ميلان

2020-12-07

فيورنتينا 1 : 1 جنوى

2020-12-11

ساسولو 1 : 0 بنيفنتو

2020-12-12

كروتوني 4 : 1 سبيزيا
تورينو 2 : 3 أودينيزي
لاتسيو 1 : 2 هيلاس

2020-12-13

كالياري 1 : 3 إنتر ميلان
أتالانتا 3 : 0 فيورنتينا
بولونيا 1 : 5 روما
نابولي 2 : 1 سامبدوريا
جنوى 1 : 3 يوفنتوس
ميلان 2 : 2 بارما

2020-12-15

أودينيزي 0 : 0 كروتوني
بنيفنتو 1 : 1 لاتسيو

2020-12-16

يوفنتوس 1 : 1 أتالانتا
فيورنتينا 1 : 1 ساسولو
جنوى 2 : 2 ميلان
إنتر ميلان 1 : 0 نابولي
بارما 0 : 0 كالياري
سبيزيا 2 : 2 بولونيا
هيلاس 1 : 2 سامبدوريا

2020-12-17

روما 3 : 1 تورينو

2020-12-19

فيورنتينا 1 : 1 هيلاس
سامبدوريا 3 : 1 كروتوني
بارما 0 : 4 يوفنتوس

2020-12-20

تورينو 1 : 1 بولونيا
بنيفنتو 2 : 0 جنوى
كالياري 1 : 1 أودينيزي
إنتر ميلان 2 : 1 سبيزيا
ساسولو 1 : 2 ميلان
أتالانتا 4 : 1 روما
لاتسيو 2 : 0 نابولي

2020-12-22

كروتوني 2 : 1 بارما
يوفنتوس 0 : 3 فيورنتينا

2020-12-23

هيلاس 1 : 2 إنتر ميلان
بولونيا 2 : 2 أتالانتا
ميلان 3 : 2 لاتسيو
نابولي 1 : 1 تورينو
روما 3 : 2 كالياري
سامبدوريا 2 : 3 ساسولو
سبيزيا 1 : 2 جنوى
أودينيزي 0 : 2 بنيفنتو

2021-01-03

إنتر ميلان 6 : 2 كروتوني
أتالانتا 5 : 1 ساسولو
كالياري 1 : 4 نابولي
فيورنتينا 0 : 0 بولونيا
جنوى 1 : 1 لاتسيو
بارما 0 : 3 تورينو
روما 1 : 0 سامبدوريا
سبيزيا 0 : 1 هيلاس
بنيفنتو 0 : 2 ميلان
يوفنتوس 4 : 1 أودينيزي

2021-01-06

كالياري 1 : 2 بنيفنتو
أتالانتا 3 : 0 بارما
بولونيا 2 : 2 أودينيزي
كروتوني 1 : 3 روما
لاتسيو 2 : 1 فيورنتينا
سامبدوريا 2 : 1 إنتر ميلان
ساسولو 2 : 1 جنوى
تورينو 1 : 1 هيلاس
نابولي 1 : 2 سبيزيا
ميلان 1 : 3 يوفنتوس

2021-01-09

بنيفنتو 1 : 4 أتالانتا
جنوى 2 : 0 بولونيا
ميلان 2 : 0 تورينو

2021-01-10

روما 2 : 2 إنتر ميلان
بارما 0 : 2 لاتسيو
أودينيزي 1 : 2 نابولي
هيلاس 2 : 1 كروتوني
فيورنتينا 1 : 0 كالياري
يوفنتوس 3 : 1 ساسولو

2021-01-11

سبيزيا 2 : 1 سامبدوريا

2021-01-15

لاتسيو 3 : 0 روما

2021-01-16

بولونيا 1 : 0 هيلاس
تورينو 0 : 0 سبيزيا
سامبدوريا 2 : 1 أودينيزي

2021-01-17

نابولي 6 : 0 فيورنتينا
كروتوني 4 : 1 بنيفنتو
ساسولو 1 : 1 بارما
أتالانتا 0 : 0 جنوى
إنتر ميلان 2 : 0 يوفنتوس

2021-01-18

كالياري 0 : 2 ميلان

2021-01-20

أودينيزي 1 : 1 أتالانتا

2021-01-22

بنيفنتو 2 : 2 تورينو

2021-01-23

روما 4 : 3 سبيزيا
ميلان 0 : 3 أتالانتا
أودينيزي 0 : 0 إنتر ميلان
فيورنتينا 2 : 1 كروتوني

2021-01-24

يوفنتوس 2 : 0 بولونيا
جنوى 1 : 0 كالياري
هيلاس 3 : 1 نابولي
لاتسيو 2 : 1 ساسولو
بارما 0 : 2 سامبدوريا

2021-01-29

تورينو 1 : 1 فيورنتينا

2021-01-30

بولونيا 1 : 2 ميلان
سامبدوريا 0 : 2 يوفنتوس
إنتر ميلان 4 : 0 بنيفنتو

2021-01-31

سبيزيا 0 : 1 أودينيزي
كروتوني 0 : 3 جنوى
أتالانتا 1 : 3 لاتسيو
كالياري 1 : 1 ساسولو
نابولي 2 : 0 بارما
روما 3 : 1 هيلاس

2021-02-05

فيورنتينا 0 : 2 إنتر ميلان

2021-02-06

ساسولو 1 : 2 سبيزيا
أتالانتا 3 : 3 تورينو
يوفنتوس 2 : 0 روما
جنوى 2 : 1 نابولي

2021-02-07

بنيفنتو 1 : 1 سامبدوريا
ميلان 4 : 0 كروتوني
أودينيزي 2 : 0 هيلاس
بارما 0 : 3 بولونيا
لاتسيو 1 : 0 كالياري

2021-02-12

بولونيا 1 : 1 بنيفنتو

2021-02-13

تورينو 0 : 0 جنوى
نابولي 1 : 0 يوفنتوس
سبيزيا 2 : 0 ميلان

2021-02-14

روما 3 : 0 أودينيزي
كالياري 0 : 1 أتالانتا
سامبدوريا 2 : 1 فيورنتينا
كروتوني 1 : 2 ساسولو
إنتر ميلان 3 : 1 لاتسيو

2021-02-15

هيلاس 2 : 1 بارما

2021-02-19

فيورنتينا 3 : 0 سبيزيا
كالياري 0 : 1 تورينو

2021-02-20

لاتسيو 1 : 0 سامبدوريا
جنوى 2 : 2 هيلاس
ساسولو 1 : 1 بولونيا

2021-02-21

بارما 2 : 2 أودينيزي
ميلان 0 : 3 إنتر ميلان
أتالانتا 4 : 2 نابولي
بنيفنتو 0 : 0 روما

2021-02-22

يوفنتوس 3 : 0 كروتوني

2021-02-27

سبيزيا 2 : 2 بارما
بولونيا 2 : 0 لاتسيو
هيلاس 1 : 1 يوفنتوس

2021-02-28

سامبدوريا 0 : 2 أتالانتا
كروتوني 0 : 2 كالياري
أودينيزي 1 : 0 فيورنتينا
إنتر ميلان 3 : 0 جنوى
نابولي 2 : 0 بنيفنتو
روما 1 : 2 ميلان

2021-03-02

لاتسيو اجلت تورينو
يوفنتوس 3 : 0 سبيزيا

2021-03-03

ساسولو 3 : 3 نابولي
كالياري 1 : 0 بولونيا
أتالانتا 5 : 1 كروتوني
فيورنتينا 1 : 2 روما
جنوى 1 : 1 سامبدوريا
ميلان 1 : 1 أودينيزي
بنيفنتو 0 : 3 هيلاس

2021-03-04

بارما 1 : 2 إنتر ميلان

2021-03-06

سبيزيا 1 : 1 بنيفنتو
أودينيزي 2 : 0 ساسولو
يوفنتوس 3 : 1 لاتسيو

2021-03-07

روما 1 : 0 جنوى
هيلاس 0 : 2 ميلان
فيورنتينا 3 : 3 بارما
كروتوني 4 : 2 تورينو
سامبدوريا 2 : 2 كالياري
نابولي 3 : 1 بولونيا

2021-03-08

إنتر ميلان 1 : 0 أتالانتا

2021-03-12

لاتسيو 3 : 2 كروتوني
أتالانتا 3 : 1 سبيزيا

2021-03-13

ساسولو 3 : 2 هيلاس
بنيفنتو 1 : 4 فيورنتينا
جنوى 1 : 1 أودينيزي

2021-03-14

بولونيا 3 : 1 سامبدوريا
تورينو 1 : 2 إنتر ميلان
بارما 2 : 0 روما
كالياري 1 : 3 يوفنتوس
ميلان 0 : 1 نابولي

2021-03-17

تورينو 3 : 2 ساسولو

2021-03-19

بارما 1 : 2 جنوى

2021-03-20

كروتوني 2 : 3 بولونيا
سبيزيا 2 : 1 كالياري

2021-03-21

هيلاس 0 : 2 أتالانتا
يوفنتوس 0 : 1 بنيفنتو
أودينيزي 0 : 1 لاتسيو
سامبدوريا 1 : 0 تورينو
فيورنتينا 2 : 3 ميلان
روما 0 : 2 نابولي

2021-04-03

ميلان 1 : 1 سامبدوريا
نابولي 4 : 3 كروتوني
جنوى 1 : 1 فيورنتينا
بنيفنتو 2 : 2 بارما
ساسولو 2 : 2 روما
لاتسيو 2 : 1 سبيزيا
أتالانتا 3 : 2 أودينيزي
كالياري 0 : 2 هيلاس
تورينو 2 : 2 يوفنتوس
بولونيا 0 : 1 إنتر ميلان

2021-04-07

يوفنتوس 2 : 1 نابولي
إنتر ميلان 2 : 1 ساسولو

امس

سبيزيا 3 : 2 كروتوني
بارما 1 : 3 ميلان
أودينيزي 0 : 1 تورينو

اليوم

إنتر ميلان 1 : 0 كالياري
يوفنتوس 3 : 1 جنوى
هيلاس 0 : 1 لاتسيو
سامبدوريا 0 : 2 نابولي
روما 1 : 0 بولونيا
فيورنتينا 2 : 3 أتالانتا

الغد

بنيفنتو 18:45 ساسولو

2021-04-17

كروتوني 13:00 أودينيزي
سامبدوريا 13:00 هيلاس
ساسولو 16:00 فيورنتينا
كالياري 18:45 بارما

2021-04-18

ميلان 10:30 جنوى
لاتسيو 13:00 بنيفنتو
أتالانتا 13:00 يوفنتوس
بولونيا 13:00 سبيزيا
تورينو 16:00 روما
نابولي 18:45 إنتر ميلان

2021-04-20

هيلاس 18:45 فيورنتينا

2021-04-21

ميلان 16:30 ساسولو
جنوى 18:45 بنيفنتو
أودينيزي 18:45 كالياري
سبيزيا 18:45 إنتر ميلان
يوفنتوس 18:45 بارما
كروتوني 18:45 سامبدوريا
بولونيا 18:45 تورينو

2021-04-22

روما 16:30 أتالانتا
نابولي 18:45 لاتسيو

2021-04-24

جنوى 13:00 سبيزيا
بارما 16:00 كروتوني
ساسولو 18:45 سامبدوريا

2021-04-25

بنيفنتو 10:30 أودينيزي
فيورنتينا 13:00 يوفنتوس
إنتر ميلان 13:00 هيلاس
كالياري 16:00 روما
أتالانتا 18:45 بولونيا

2021-04-26

تورينو 16:30 نابولي
لاتسيو 18:45 ميلان

2021-05-01

هيلاس 13:00 سبيزيا
كروتوني 16:00 إنتر ميلان
ميلان 18:45 بنيفنتو

2021-05-02

لاتسيو 10:30 جنوى
ساسولو 13:00 أتالانتا
نابولي 13:00 كالياري
بولونيا 13:00 فيورنتينا
أودينيزي 16:00 يوفنتوس
سامبدوريا 18:45 روما

2021-05-03

تورينو 18:45 بارما

2021-05-09

بارما غير محدد أتالانتا
أودينيزي غير محدد بولونيا
بنيفنتو غير محدد كالياري
روما غير محدد كروتوني
فيورنتينا غير محدد لاتسيو
سبيزيا غير محدد نابولي
إنتر ميلان غير محدد سامبدوريا
جنوى غير محدد ساسولو
هيلاس غير محدد تورينو
يوفنتوس 18:45 ميلان

2021-05-12

أتالانتا غير محدد بنيفنتو
كالياري غير محدد فيورنتينا
بولونيا غير محدد جنوى
ساسولو غير محدد يوفنتوس
تورينو غير محدد ميلان
لاتسيو غير محدد بارما
سامبدوريا غير محدد سبيزيا
نابولي غير محدد أودينيزي
كروتوني غير محدد هيلاس
إنتر ميلان 17:45 روما

2021-05-16

جنوى غير محدد أتالانتا
هيلاس غير محدد بولونيا
ميلان غير محدد كالياري
بنيفنتو غير محدد كروتوني
روما غير محدد لاتسيو
فيورنتينا غير محدد نابولي
أودينيزي غير محدد سامبدوريا
بارما غير محدد ساسولو
سبيزيا غير محدد تورينو
يوفنتوس 18:45 إنتر ميلان

2021-05-23

تورينو غير محدد بنيفنتو
كروتوني غير محدد فيورنتينا
كالياري غير محدد جنوى
بولونيا غير محدد يوفنتوس
ساسولو غير محدد لاتسيو
أتالانتا غير محدد ميلان
سامبدوريا غير محدد بارما
سبيزيا غير محدد روما
إنتر ميلان غير محدد أودينيزي
نابولي غير محدد هيلاس