سيري آ سيري آ 2020/2021

2020-09-19

فيورنتينا 1 : 0 تورينو
هيلاس 3 : 0 روما

2020-09-20

بارما 0 : 2 نابولي
جنوى 4 : 1 كروتوني
ساسولو 1 : 1 كالياري
يوفنتوس 3 : 0 سامبدوريا

2020-09-21

ميلان 2 : 0 بولونيا

2020-09-26

تورينو 2 : 4 أتالانتا
كالياري 0 : 2 لاتسيو
سامبدوريا 2 : 3 بنيفنتو
إنتر ميلان 4 : 3 فيورنتينا

2020-09-27

سبيزيا 1 : 4 ساسولو
هيلاس 1 : 0 أودينيزي
كروتوني 0 : 2 ميلان
نابولي 6 : 0 جنوى
روما 2 : 2 يوفنتوس

2020-09-28

بولونيا 4 : 1 بارما

2020-09-30

بنيفنتو 2 : 5 إنتر ميلان
أودينيزي 0 : 2 سبيزيا
لاتسيو 1 : 4 أتالانتا

2020-10-02

فيورنتينا 1 : 2 سامبدوريا

2020-10-03

ساسولو 4 : 1 كروتوني
أودينيزي 0 : 1 روما

2020-10-04

أتالانتا 5 : 2 كالياري
بنيفنتو 1 : 0 بولونيا
لاتسيو 1 : 1 إنتر ميلان
بارما 1 : 0 هيلاس
ميلان 3 : 0 سبيزيا
يوفنتوس اجلت نابولي

2020-10-17

نابولي 4 : 1 أتالانتا
إنتر ميلان 1 : 2 ميلان
سامبدوريا 3 : 0 لاتسيو
كروتوني 1 : 1 يوفنتوس

2020-10-18

بولونيا 3 : 4 ساسولو
سبيزيا 2 : 2 فيورنتينا
تورينو 2 : 3 كالياري
أودينيزي 3 : 2 بارما
روما 5 : 2 بنيفنتو

2020-10-19

هيلاس 0 : 0 جنوى

2020-10-23

ساسولو 3 : 3 تورينو

2020-10-24

أتالانتا 1 : 3 سامبدوريا
جنوى 0 : 2 إنتر ميلان
لاتسيو 2 : 1 بولونيا

2020-10-25

كالياري 4 : 2 كروتوني
بنيفنتو 1 : 2 نابولي
بارما 2 : 2 سبيزيا
فيورنتينا 3 : 2 أودينيزي
يوفنتوس 1 : 1 هيلاس

2020-10-26

ميلان 3 : 3 روما

2020-10-31

كروتوني 1 : 2 أتالانتا
إنتر ميلان 2 : 2 بارما
بولونيا 3 : 2 كالياري

2020-11-01

أودينيزي 1 : 2 ميلان
سبيزيا 1 : 4 يوفنتوس
تورينو 3 : 4 لاتسيو
نابولي 0 : 2 ساسولو
روما 2 : 0 فيورنتينا
سامبدوريا 1 : 1 جنوى

2020-11-02

هيلاس 3 : 1 بنيفنتو

2020-11-04

جنوى 1 : 2 تورينو

2020-11-06

ساسولو 0 : 0 أودينيزي

2020-11-07

كالياري 2 : 0 سامبدوريا
بنيفنتو 0 : 3 سبيزيا
بارما 0 : 0 فيورنتينا

2020-11-08

لاتسيو 1 : 1 يوفنتوس
أتالانتا 1 : 1 إنتر ميلان
جنوى 1 : 3 روما
تورينو 0 : 0 كروتوني
بولونيا 0 : 1 نابولي
ميلان 2 : 2 هيلاس

2020-11-21

كروتوني 0 : 2 لاتسيو
سبيزيا 0 : 0 أتالانتا
يوفنتوس 2 : 0 كالياري

2020-11-22

فيورنتينا 0 : 1 بنيفنتو
إنتر ميلان 4 : 2 تورينو
روما 3 : 0 بارما
سامبدوريا 1 : 2 بولونيا
هيلاس 0 : 2 ساسولو
أودينيزي 1 : 0 جنوى
نابولي 1 : 3 ميلان

2020-11-28

ساسولو 0 : 3 إنتر ميلان
بنيفنتو 1 : 1 يوفنتوس
أتالانتا 0 : 2 هيلاس

2020-11-29

لاتسيو 1 : 3 أودينيزي
بولونيا 1 : 0 كروتوني
ميلان 2 : 0 فيورنتينا
كالياري 2 : 2 سبيزيا
نابولي 4 : 0 روما

2020-11-30

تورينو 2 : 2 سامبدوريا
جنوى 1 : 2 بارما

2020-12-05

سبيزيا 1 : 2 لاتسيو
يوفنتوس 2 : 1 تورينو
إنتر ميلان 3 : 1 بولونيا

2020-12-06

هيلاس 1 : 1 كالياري
بارما 0 : 0 بنيفنتو
روما 0 : 0 ساسولو
كروتوني 0 : 4 نابولي
سامبدوريا 1 : 2 ميلان

2020-12-07

فيورنتينا 1 : 1 جنوى

2020-12-11

ساسولو 1 : 0 بنيفنتو

2020-12-12

كروتوني 4 : 1 سبيزيا
تورينو 2 : 3 أودينيزي
لاتسيو 1 : 2 هيلاس

2020-12-13

كالياري 1 : 3 إنتر ميلان
أتالانتا 3 : 0 فيورنتينا
بولونيا 1 : 5 روما
نابولي 2 : 1 سامبدوريا
جنوى 1 : 3 يوفنتوس
ميلان 2 : 2 بارما

2020-12-15

أودينيزي 0 : 0 كروتوني
بنيفنتو 1 : 1 لاتسيو

2020-12-16

يوفنتوس 1 : 1 أتالانتا
فيورنتينا 1 : 1 ساسولو
جنوى 2 : 2 ميلان
إنتر ميلان 1 : 0 نابولي
بارما 0 : 0 كالياري
سبيزيا 2 : 2 بولونيا
هيلاس 1 : 2 سامبدوريا

2020-12-17

روما 3 : 1 تورينو

2020-12-19

فيورنتينا 1 : 1 هيلاس
سامبدوريا 3 : 1 كروتوني
بارما 0 : 4 يوفنتوس

2020-12-20

تورينو 1 : 1 بولونيا
بنيفنتو 2 : 0 جنوى
كالياري 1 : 1 أودينيزي
إنتر ميلان 2 : 1 سبيزيا
ساسولو 1 : 2 ميلان
أتالانتا 4 : 1 روما
لاتسيو 2 : 0 نابولي

2020-12-22

كروتوني 2 : 1 بارما
يوفنتوس 0 : 3 فيورنتينا

2020-12-23

هيلاس 1 : 2 إنتر ميلان
بولونيا 2 : 2 أتالانتا
ميلان 3 : 2 لاتسيو
نابولي 1 : 1 تورينو
روما 3 : 2 كالياري
سامبدوريا 2 : 3 ساسولو
سبيزيا 1 : 2 جنوى
أودينيزي 0 : 2 بنيفنتو

2021-01-03

إنتر ميلان 6 : 2 كروتوني
أتالانتا 5 : 1 ساسولو
كالياري 1 : 4 نابولي
فيورنتينا 0 : 0 بولونيا
جنوى 1 : 1 لاتسيو
بارما 0 : 3 تورينو
روما 1 : 0 سامبدوريا
سبيزيا 0 : 1 هيلاس
بنيفنتو 0 : 2 ميلان
يوفنتوس 4 : 1 أودينيزي

2021-01-06

كالياري 1 : 2 بنيفنتو
أتالانتا 3 : 0 بارما
بولونيا 2 : 2 أودينيزي
كروتوني 1 : 3 روما
لاتسيو 2 : 1 فيورنتينا
سامبدوريا 2 : 1 إنتر ميلان
ساسولو 2 : 1 جنوى
تورينو 1 : 1 هيلاس
نابولي 1 : 2 سبيزيا
ميلان 1 : 3 يوفنتوس

2021-01-09

بنيفنتو 1 : 4 أتالانتا
جنوى 2 : 0 بولونيا
ميلان 2 : 0 تورينو

2021-01-10

روما 2 : 2 إنتر ميلان
بارما 0 : 2 لاتسيو
أودينيزي 1 : 2 نابولي
هيلاس 2 : 1 كروتوني
فيورنتينا 1 : 0 كالياري
يوفنتوس 3 : 1 ساسولو

2021-01-11

سبيزيا 2 : 1 سامبدوريا

2021-01-15

لاتسيو 3 : 0 روما

2021-01-16

بولونيا 1 : 0 هيلاس
تورينو 0 : 0 سبيزيا
سامبدوريا 2 : 1 أودينيزي

2021-01-17

نابولي 6 : 0 فيورنتينا
كروتوني 4 : 1 بنيفنتو
ساسولو 1 : 1 بارما
أتالانتا 0 : 0 جنوى
إنتر ميلان 2 : 0 يوفنتوس

2021-01-18

كالياري 0 : 2 ميلان

2021-01-20

أودينيزي 1 : 1 أتالانتا

2021-01-22

بنيفنتو 2 : 2 تورينو

2021-01-23

روما 4 : 3 سبيزيا
ميلان 0 : 3 أتالانتا
أودينيزي 0 : 0 إنتر ميلان
فيورنتينا 2 : 1 كروتوني

2021-01-24

يوفنتوس 2 : 0 بولونيا
جنوى 1 : 0 كالياري
هيلاس 3 : 1 نابولي
لاتسيو 2 : 1 ساسولو
بارما 0 : 2 سامبدوريا

2021-01-29

تورينو 19:45 فيورنتينا

2021-01-30

بولونيا 14:00 ميلان
سامبدوريا 17:00 يوفنتوس
إنتر ميلان 19:45 بنيفنتو

2021-01-31

سبيزيا 11:30 أودينيزي
كروتوني 14:00 جنوى
أتالانتا 14:00 لاتسيو
كالياري 14:00 ساسولو
نابولي 17:00 بارما
روما 19:45 هيلاس

2021-02-05

ميلان 19:45 كروتوني
فيورنتينا 19:45 إنتر ميلان

2021-02-06

ساسولو 14:00 سبيزيا
أتالانتا 14:00 تورينو
يوفنتوس 17:00 روما
جنوى 19:45 نابولي

2021-02-07

بنيفنتو 11:30 سامبدوريا
أودينيزي 14:00 هيلاس
بارما 17:00 بولونيا
لاتسيو 19:45 كالياري

2021-02-12

بولونيا 19:45 بنيفنتو

2021-02-13

تورينو 14:00 جنوى
نابولي 17:00 يوفنتوس
سبيزيا 19:45 ميلان

2021-02-14

روما 11:30 أودينيزي
كالياري 14:00 أتالانتا
سامبدوريا 14:00 فيورنتينا
كروتوني 17:00 ساسولو
إنتر ميلان 19:45 لاتسيو

2021-02-15

هيلاس 19:45 بارما

2021-02-19

فيورنتينا 17:30 سبيزيا
كالياري 19:45 تورينو

2021-02-20

لاتسيو 14:00 سامبدوريا
جنوى 17:00 هيلاس
ساسولو 19:45 بولونيا

2021-02-21

بارما 11:30 أودينيزي
ميلان 14:00 إنتر ميلان
أتالانتا 17:00 نابولي
بنيفنتو 19:45 روما

2021-02-22

يوفنتوس 19:45 كروتوني

2021-02-26

تورينو 19:45 ساسولو

2021-02-27

سبيزيا 14:00 بارما
بولونيا 17:00 لاتسيو
هيلاس 19:45 يوفنتوس

2021-02-28

سامبدوريا 11:30 أتالانتا
كروتوني 14:00 كالياري
أودينيزي 14:00 فيورنتينا
إنتر ميلان 14:00 جنوى
نابولي 17:00 بنيفنتو
روما 19:45 ميلان

2021-03-02

يوفنتوس غير محدد سبيزيا
لاتسيو غير محدد تورينو

2021-03-03

كالياري غير محدد بولونيا
أتالانتا غير محدد كروتوني
ساسولو غير محدد نابولي
فيورنتينا غير محدد روما
جنوى غير محدد سامبدوريا
ميلان غير محدد أودينيزي
بنيفنتو غير محدد هيلاس

2021-03-04

بارما غير محدد إنتر ميلان

2021-03-06

سبيزيا 14:00 بنيفنتو
أودينيزي 17:00 ساسولو
يوفنتوس 19:45 لاتسيو

2021-03-07

روما 11:30 جنوى
هيلاس 14:00 ميلان
فيورنتينا 14:00 بارما
كروتوني 14:00 تورينو
سامبدوريا 17:00 كالياري
نابولي 19:45 بولونيا

2021-03-08

إنتر ميلان 19:45 أتالانتا

2021-03-12

لاتسيو 14:00 كروتوني
أتالانتا 19:45 سبيزيا

2021-03-13

ساسولو 14:00 هيلاس
بنيفنتو 17:00 فيورنتينا
جنوى 19:45 أودينيزي

2021-03-14

بولونيا 11:30 سامبدوريا
تورينو 14:00 إنتر ميلان
بارما 14:00 روما
كالياري 17:00 يوفنتوس
ميلان 19:45 نابولي

2021-03-19

بارما 19:45 جنوى

2021-03-20

كروتوني 14:00 بولونيا
سبيزيا 17:00 كالياري
إنتر ميلان 19:45 ساسولو

2021-03-21

هيلاس 11:30 أتالانتا
يوفنتوس 14:00 بنيفنتو
أودينيزي 14:00 لاتسيو
سامبدوريا 14:00 تورينو
فيورنتينا 17:00 ميلان
روما 19:45 نابولي

2021-04-03

ميلان 10:30 سامبدوريا
نابولي 13:00 كروتوني
جنوى 13:00 فيورنتينا
بنيفنتو 13:00 بارما
ساسولو 13:00 روما
لاتسيو 13:00 سبيزيا
أتالانتا 13:00 أودينيزي
كالياري 13:00 هيلاس
تورينو 16:00 يوفنتوس
بولونيا 18:45 إنتر ميلان

2021-04-11

فيورنتينا غير محدد أتالانتا
روما غير محدد بولونيا
إنتر ميلان غير محدد كالياري
سبيزيا غير محدد كروتوني
يوفنتوس غير محدد جنوى
هيلاس غير محدد لاتسيو
بارما غير محدد ميلان
سامبدوريا غير محدد نابولي
بنيفنتو غير محدد ساسولو
أودينيزي غير محدد تورينو

2021-04-18

لاتسيو غير محدد بنيفنتو
ساسولو غير محدد فيورنتينا
ميلان غير محدد جنوى
أتالانتا غير محدد يوفنتوس
كالياري غير محدد بارما
تورينو غير محدد روما
بولونيا غير محدد سبيزيا
كروتوني غير محدد أودينيزي
سامبدوريا غير محدد هيلاس
نابولي 18:45 إنتر ميلان

2021-04-21

روما غير محدد أتالانتا
جنوى غير محدد بنيفنتو
أودينيزي غير محدد كالياري
هيلاس غير محدد فيورنتينا
سبيزيا غير محدد إنتر ميلان
نابولي غير محدد لاتسيو
يوفنتوس غير محدد بارما
كروتوني غير محدد سامبدوريا
ميلان غير محدد ساسولو
بولونيا غير محدد تورينو

2021-04-25

أتالانتا غير محدد بولونيا
بارما غير محدد كروتوني
فيورنتينا غير محدد يوفنتوس
لاتسيو غير محدد ميلان
تورينو غير محدد نابولي
كالياري غير محدد روما
ساسولو غير محدد سامبدوريا
جنوى غير محدد سبيزيا
بنيفنتو غير محدد أودينيزي
إنتر ميلان غير محدد هيلاس

2021-05-02

ساسولو غير محدد أتالانتا
ميلان غير محدد بنيفنتو
نابولي غير محدد كالياري
بولونيا غير محدد فيورنتينا
لاتسيو غير محدد جنوى
كروتوني غير محدد إنتر ميلان
أودينيزي غير محدد يوفنتوس
تورينو غير محدد بارما
سامبدوريا غير محدد روما
هيلاس غير محدد سبيزيا

2021-05-09

بارما غير محدد أتالانتا
أودينيزي غير محدد بولونيا
بنيفنتو غير محدد كالياري
روما غير محدد كروتوني
فيورنتينا غير محدد لاتسيو
سبيزيا غير محدد نابولي
إنتر ميلان غير محدد سامبدوريا
جنوى غير محدد ساسولو
هيلاس غير محدد تورينو
يوفنتوس 18:45 ميلان

2021-05-12

أتالانتا غير محدد بنيفنتو
كالياري غير محدد فيورنتينا
بولونيا غير محدد جنوى
ساسولو غير محدد يوفنتوس
تورينو غير محدد ميلان
لاتسيو غير محدد بارما
سامبدوريا غير محدد سبيزيا
نابولي غير محدد أودينيزي
كروتوني غير محدد هيلاس
إنتر ميلان 17:45 روما

2021-05-16

جنوى غير محدد أتالانتا
هيلاس غير محدد بولونيا
ميلان غير محدد كالياري
بنيفنتو غير محدد كروتوني
روما غير محدد لاتسيو
فيورنتينا غير محدد نابولي
أودينيزي غير محدد سامبدوريا
بارما غير محدد ساسولو
سبيزيا غير محدد تورينو
يوفنتوس 18:45 إنتر ميلان

2021-05-23

تورينو غير محدد بنيفنتو
كروتوني غير محدد فيورنتينا
كالياري غير محدد جنوى
بولونيا غير محدد يوفنتوس
ساسولو غير محدد لاتسيو
أتالانتا غير محدد ميلان
سامبدوريا غير محدد بارما
سبيزيا غير محدد روما
إنتر ميلان غير محدد أودينيزي
نابولي غير محدد هيلاس